ธุรกิจและงานบริการรับติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่ม

ธุรกิจและงานบริการ รับติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่ม บริษัท ทีที วอเตอร์เทค จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องกรองน้ำออนไลน์ ดำเนินธุรกิจด้านนี้ มากว่า 15 ปีผ่านเวบไชค์ของบริษัท ทั้งโรงงานผลิตน้ำดื่มขนาดเล็ก-ใหญ่ ให้บริการงานต่างๆดังนี้

รับติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่ม

รับติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่ม

โรงงานผลิตน้ำดื่มขนาดเล็ก

โรงงานผลิตน้ำดื่มขนาด เล็ก

1.รับติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่ม

ผลิตและจำหน่ายดูแลหลังการขาย เครื่องกรองน้ำ อุปกรณ์ระบบน้ำ เครื่องทำน้ำถ้วย น้ำดื่มบรรจุขวด ทำน้ำขาย เครื่องบรรจุน้ำอัตโนมัติ์ โรงน้ำแข้ง รับติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่ม ทั้งระบบอาร์โอ ยูวี โอโซน … ชุดติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่ม ระบบ UV + OZONE (ทั้งระบบ).

2.ผลิตและจำหน่าย เครื่องล้างขวด เครื่องล้างถัง

เครื่องล้างถังภายนอก คืออุปกรณ์สำหรับโรงงานน้ำดื่ม ใช้สำหรับล้างถังภายนอก 20 ลิตร เช่นถังขุ่นหรือถังไส เพราะก่อนที่จะบรรจุน้ำดื่มเพื่อจำหน่ายจำเป็นอย่างยิิ่งที่จะต้องมีการล้างถัง หรือ ล้างขวดเสียก่อน

3.ผลิตและจำหน่ายเครื่องบรรจุน้ำถ้วย

บริษัททีทีวอเตอร์เทค จำกัดผลิตและจำหน่าย เครื่องบรรจุ น้ำถ้วย 8 หลุม เครื่องบรรจุน้ำแบบถ้วย หรือเครื่องจักรทำน้ำแก้ว พร้อมเครื่องตัวอย่างให้ชมทุกวัน

รับติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่ม

รับติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่ม