Showing 13–24 of 49 results

รับติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่ม(ทั้งระบบ ผลิตเพื่อจำหน่าย)ตามมาตรฐาน อ.ย

รับติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่ม 36,000 ลิตร/วัน

999 ฿

รับติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่ม(ทั้งระบบ ผลิตเพื่อจำหน่าย)ตามมาตรฐาน อ.ย

รับติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่ม6,000ลิตร/วัน(ทั้งระบบ)

฿

รับติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่ม(ทั้งระบบ ผลิตเพื่อจำหน่าย)ตามมาตรฐาน อ.ย

รับติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่มR.O24,000ลิตร/วัน

฿

ไส้กรองน้ำ 10" 20" 30" 40"

รับล้างไส้เมมเบรน

25,000 ฿

สารกรองและเคมีต่างๆ

สารกรอง ACTIVATED CARBON

฿

สารกรองและเคมีต่างๆ

สารกรองคาร์บอน METRA

฿

สารกรองเรซิน

สารกรองเรซิน DOWEX

1,900 ฿

สารกรองและเคมีต่างๆ

สารกรองแอนทราไซท์ ANTHRACITE

1,000 ฿
Sale!

หัวบรรจุน้ำดื่ม

หัวบรรจุน้ำ24หัว

6,500 ฿
Sale!

เครื่องกรองน้ำroอุตสาหกรรม

เครื่องกรอง RO. 6,000 ลิตร ราคา 45000

฿