ภาพงานรับติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่มขนาดro6000ลิตรต่อวันจังหวัดลำปาง

งานรับติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่ม คุณ มานพ ยะหัวฝาย ที่อยู่ 110 หมู่ที่ 10ตำบล เสริมช้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัด ลำปาง ด้วยเครื่องน้ำroขนาด 6000 ลิตรพร้อมอุปกณ์การติดตั้งทั้งระบบครบชุด สำหรับติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่มขนาดเล็ก