มาตรฐานคุณภาพน้ำเพื่อการบริโภค

เกณฑ์เสนอแนะมาตรฐานคุณภาพน้้าเพื่อการบริโภค มีดังนี้
1. มาตรฐานคุณภาพน้้าบาดาลเพื่อการบริโภค กรมทรัพยากรน้้าบาดาล ดังตารางที่ 4
2. มาตรฐานคุณภาพน้้าบริโภค โดยองค์การอนามัยโลก พ.ศ. 2539 ดังตารางที่ 5
3. คุณภาพหรือมาตรฐานน้้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข   อ่านต่อ คลิ๊ก

มาตรฐานคุณภาพน้ำเพื่อการบริโภค

มาตรฐานคุณภาพน้ำเพื่อการบริโภค

บริษัท ทีทีวอเตอร์เทค จำกัด  รับติดตั้งโรงงานน้ำดื่ม 

84 ถนน ไทยรามัญ แขวง คลองสามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 12150 ลูกค้าสามารถมาเยี่ยมชมหรือดูสินค้าที่ร้านได้ทุกวัน  ต้องการสอบสินค้าหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ 02-009-1978 02-005-1709  097-440-4646