Showing all 2 results

ถังกรองสแตนเลสผลิตขึ้นจากสแตนเลสเกรด 304 ความเริ่มจาก 1.5mm  ขึ้นไปใช่สำหรับเป็น ถังกรองน้ำประปาหมู่บ้าน หรือสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล

การทำงานของเครื่องกรองน้ำสแตนเลส

ทำโดย อาศัยแรงดันน้ำจากปั๊ม ผ่านหน้าวาล์ ชึ่งมีทั้งระบบออโตและเมนนวล บอล์วาล์ 5 จุด

ขนาดของถังกรองสแตนเลส

มีตั้งขนาด 10 นิ้วขึ้นไปสำหรับ ครัวเรือน หรือถังกรองสแตนเลส 30 นิ้ว

บริษัท ทีที วอเตอร์เทค จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105560194629

ที่อยู่ 84 ถนน ไทยรามัญ แขวง คลองสามวาตะวันตก เขต ตลองสามวาจังหวัดกรุงเทพมหานคร 10510

โทรศัพท์ 02-005-7109 02-009-1798 097-440-4646