เครื่องบรรจุน้ำแก้ว

ครื่องบรรจุน้ำแก้วเป็นเครื่องบรรจุน้ำดื่มชนิดแก้ว 220 cc. ใช้งานง่าย โดยการใส่แก้วลงไปในหลุมแล้วหมุนจานวนตามเข็มนาฬิกาแก้วจะถูกจับด้วยเซนต์เซอร์

คุณสมบัติเครื่องบรรจุน้ำแก้ว

ระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยสั่งจ่ายน้ำ ปั้มฝาแก้วและระบบปล่อยแก้ว / ดีดแก้วที่ปิดฝาแก้วสวิตซ์หยุดการทำงานของเครื่องทั้งหมด โดยถ้าหากแก้วน้ำดื่มที่ปล่อยจากกรวย ปล่อยแก้วลงมา 2 ใบ หรือมากกว่านั้น

Showing all 2 results