เครื่องล้างถังภายนอก

เครื่องล้างถังภายนอก สำหรับโรงงานน้ำดื่มเพื่อใช้ทำความสะอาดถังขนาด 18.5-20 ลิตร

ประเภทของเครื่อง ล้าง ถัง ภายนอก

1.เครื่องล้างถังภายนอก 1 หัว

 เครื่องล้างถังภายนอก 1 หัว 
เครื่องล้างถังภายนอก 1 หัว

2.เครื่องล้างถังภายนอก 2 หัว

 เครื่องล้างถังภายนอก 2 หัว
เครื่องล้างถังภายนอก 2 หัว

3.เครื่องล้างถังภายนอกออโต ขนาด 20 ลิตร

เครื่องล้างถังภายนอก
เครื่องล้างถังภายนอก

Showing all 5 results