สารกรองแอนทราไซท์ ANTHRACITE

1,000 ฿

แอนทราไซท์” คือสารกรองน้ำเพื่อกำจัดตะกอนและโคลนตมเพื่อให้น้ำสะอาด