เครื่องล้างขวดล้างถัง (มีปั๊ม)

14,000 ฿

เครื่องล้างขวด + ล้างถัง