เครื่องล้างถังภายในเอ็นปั่น

7,500 ฿

เครื่องล้างถังภายในเอ็นปั่น หรือเครื่องล้างถังน้ำสำหรับใช้เครื่องล้างถังน้ำ ภายใน ถัง ที่นำถังเก็บกลับมาล้างเพื่อบรรจุใหม่