เครื่องล้างถังล้างขวด

11,500 ฿

เครื่องล้างถัง +ล้างขวด (มีปั๊ม)