เครื่องล้างถัง20ลิตร

Description

เครื่องล้างถัง20ลิตรสำหรับโรงงานผลิตน้ำดื่มหรือสถานที่บรรจุนั้นๆใช้สำหรับล้างถังภายในและภายนอกมีด้วยกันหลายแบบตามการใช้งานและงบประมาณตัวเครื่องทำจากสแตนเลส304 สะดวกต่อการใช้งานประหยัดแรงงานในการล้างถังเช่นเครื่องล้างถังภายใน เป็นต้นสำหรับผู้ประกอบการด้านธุรกิจนี้

เครื่องล้างถัง20ลิตร
เครื่องล้างถัง20ลิตร
เครื่องล้างถังภายใน
เครื่องล้างถังภายใน

เครื่องล้างถังน้ําดื่ม20ลิตร